Hoe kun je helpen om ‘Fietsen alle jaren’ tot een succes te maken?

1. Als initiatiefnemer

Je gaat samen met anderen in jouw woonplaats aan de slag om financiën te vinden om een project te starten, vrijwilligers te werven en te zorgen voor de nodige publiciteit om bekendheid te geven aan ‘Fietsen Alle Jaren’. Je kunt daarbij rekenen op ondersteuning vanuit de landelijke Fietsersbond. Mogelijke partners zijn de gemeente, de plaatselijke welzijnsorganisatie die zich richt op ouderenzorg en/of vrijwilligerswerk en natuurlijk de lokale afdelingen van de Fietsersbond en de ouderenbonden.

2. Als riksjef

De riksjef is eigenlijk de plaatselijke coördinator van ‘Fietsen Alle Jaren’. Hij of zij organiseert de training van de bestuurders van de riksja’s, en de Fietsschool van de Fietsersbond voert deze uit. De belangrijkste taak is het tot stand brengen van een ‘match’ tussen een binnengekomen verzoek voor een rit met een vrijwilliger die op het gewenste tijdstip beschikbaar is. Ook de riksjefs krijgen ondersteuning vanuit de landelijke Fietsersbond en kunnen deelnemen aan bijeenkomsten om hun ervaringen uit te wisselen met hun collega’s uit andere gemeenten.

3. Als bestuurder

De bestuurder is een vrijwilliger die regelmatig tijd heeft om er met de riksja en twee passagiers op uit te gaan, je kunt het tijdstip en de frequentie zelf bepalen. Ter geruststelling: de riksja is uitgerust met elektrische trapondersteuning! Voordat je begint, krijg je een training in het gebruik van de fiets en ook in het omgaan met de doelgroep van ‘Fietsen Alle Jaren’.