Statuten en Beleidsplan Stichting Fietsen Alle Jaren Groningen

Statuten van de Stichting Fietsen Alle jaren Groningen

De Stichting Fietsen Alle Jaren Groningen heeft ten doel ouderen en mensen met een beperking in contact te brengen met anderen, zoals buurtbewoners, medewerkers van woonzorgcentra, wijkcentra en/of buurthuizen, sponsors, begunstigers, mantelzorgers en passanten teneinde geestelijk- en sociaal-emotioneel welzijn en gevoel te verbeteren.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. De eventuele baten komen dus niet ten goede aan de bestuursleden, maar zijn bestemd om het doel van de stichting te realiseren.

Bestuursleden:
– De heer H. L. OBBINK, voorzitter, wonende te 9724 EJ Groningen Blekerslaan 21
– De heer S. O. WEBER, penningmeester, wonende te Groningen 9722 WE Ludemaborg 40
– De heer J. TROMP, wonende te Groningen, G9743 CS Goudlaan 619

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 74880683

RSIN-nummer: 860060196

Email: groningen@fietsenallejaren.nl

 

Beleidsplan Fietsen Alle Jaren Groningen: op eigen benen (wielen)

Fietsen Alle Jaren is een initiatief dat genomen is door de Fietsersbond Nederland. Zij ging in 2015 op zoek naar initiatiefnemers in de provincies om een netwerk van riksjarijders te werven, verspreid over het land. In Groningen is dat opgepakt door Henk Obbink, die contact heeft gezocht met de gemeente.

Onder het motto ‘De wind door je haren’ gaan “we” (dat is momenteel een vaste groep bestaande uit 4 vrijwilligers) erop uit met de riksja en bezorgen mensen die door uiteenlopende omstandigheden zelf niet meer kunnen fietsen, een mooie beleving.

Mede dankzij een financiële bijdrage van de gemeente, die de aanschaf van de fietsen bekostigde, kreeg FAJ gestalte. Gedurende de 2 jaar dat FAJ nu fietst krijgen we steeds meer aanvragen van zorg- en verpleegcentra, die graag gebruik maken van de mogelijkheid om een bewoner samen met familielid en/of mantelzorger te laten genieten van een uitstapje.
Zo hebben we enkele honderden ritten verzorgd en we merken dat de animo ook door mond-tot-mondreclame nog steeds groeit.

De Fietsersbond heeft met ingang van 2019 besloten haar bijdrage te stoppen. Daarom komt Fietsen Alle Jaren op eigen benen te staan. Dat is ook waar naartoe gewerkt is: een zelfstandige positie is waar we nu mee verder kunnen.

Op 17 mei 2019 is daarom de Stichting  Fietsen Alle Jaren Groningen opgericht, zodat in de toekomst, mede door het werven van fondsen, de zelfstandige status van het project definitief kan worden vorm gegeven.

Namens de Stichting Fietsen Alle Jaren

Henk Obbink (voorzitter) en Sjoerd Weber (penningmeester)

Groningen, juli 2019