ANBI-Status Harderwijk

Naam: Stichting Fietsen Alle Jaren Harderwijk

Fiscaalnummer: 8584.65.188

Contact: Kubbepad 9, 3844 KH Harderwijk

06-43467300

Doelstelling: Fietstochtjes met mensen die daartoe zelf niet meer in staat zijn

Beleidsplan: u kunt het plan hier downloaden. Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter John Huijgen via: fietsenallejarenharderwijk@gmail.com


-Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: John Huijgen

Secretaris: Cees Berkvens

Penningmeester: Gerard de Hoop

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten en op een niet boventallig vacatiegeld.

Uitgeoefende activiteiten:
Oprichtingsactiviteiten, KvK, Stichting, Anbi-status, Vrijwilligers gezocht, website, bestuur opgericht, sponsoren gezocht

 

Gegevens:
Kvk nummer: 70801274

Banknummer: NL24 RABO 0327 2710 27

Stichting Fietsen Alle Jaren
Kubbepad 9
3844 KH Harderwijk