ANBI

Home FAJ Nijmegen
In het kader van de regels van de belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stellen wij hieronder een aantal gegevens en documenten beschikbaar.

Naam en contactgegevens
Stichting Fietsen Alle Jaren Nijmegen
Nieuwe Nonnendaalseweg 15
6542 PA Nijmegen
fiestenallejarennijmegen@gmail.com
KvK nummer     73023264
Banknummer    NL42TRIO0379504022
Fiscaalnummer 859324217

Doelstelling
Fietstochtjes met mensen die daartoe zelf niet meer in staat zijn.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter            Jan van Boekholt
Secretaris            Marij de Jong
Penningmeester Pieternelle Knapen

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Beleidsplan
Ons meerjaren beleidsplan kunt u hier lezen.

Financiële verantwoording
Onze financiële verantwoording over 202 kunt u hier lezen.