Disclaimer

Ondanks dat Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland er naar streeft de informatie op haar website(s) zo volledig en nauwkeurig mogelijk te doen zijn, kan het niet voor de juistheid en volledigheid van de op zijn site(s) verstrekte informatie instaan en kan er soms sprake zijn van onnauwkeurigheden, storingen of veroudering van informatie.

De verstrekte informatie dient men dan ook als louter service te beschouwen. Wij sluiten voorts elke aansprakelijkheid uit voor het onstaan van technische storingen aan de computer van de gebruiker als gevolg van het raadplegen van onze webpagina(‘s). Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland is niet aansprakelijk voor aan de website(s) gekoppelde bestanden of webpagina(‘s) van anderen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Voorts wordt er op attent gemaakt dat ten aanzien van de inhoud van onze website(s) geen overnemingsvrijheid bestaat en dat wij ons ook de in art.15 van de Auteurswet genoemde vrijheden expliciet voorbehouden, zodat ongeautoriseerd gebruik van de inhoud van de website(s) dan ook een inbreuk op onze intellectuele rechten kan opleveren. Het is uitsluitend toegestaan om voor persoonlijk gebruik onze internetpagina(‘s) en/ of onderdelen van deze pagina(‘s) te kopiëren naar de eigen computer of uit te printen.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht en kunnen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, zijn webpagina(‘s) naar eigen inzicht te veranderen of te beëindigen op elk gewenst moment.