Gegevens van de stichting Fietsen Alle Jaren Nederland

Sinds april 2021 is Fietsen Alle Jaren Nederland  (FAJNL) een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij werken samen en  stemmen af met plaatselijke initiatieven (deels ook stichtingen) die  Fietsen Alle Jaren in praktijk brengen.

Wie zijn wij?

De stichting Fietsen Alle Jaren Nederland wordt  op dit moment geleid door vijf bestuursleden:
Mw. Marion Scholten, voorzitter;
Dhr. Guus Mentink, penningmeester;
Dhr. Jos Huisman, secretaris;
Mw. Nina van Haren, bestuurslid;
Dhr. Albert van Dijk, bestuurslid.

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of financiële beloning voor hun bestuurswerk voor de stichting.

Onze doelstelling

De doelstelling van de landelijke stichting is om de reeds bestaande en de in Nederland nog op te richten nieuwe initiatieven met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting vrijwilligers begeleiden die plaatselijk een nieuw initiatief willen starten. Dit binnen de leidende principes van de moederorganisatie ‘Cycling Without Age’ waarbij actieve vrijwilligers van de afzonderlijke initiatieven van FAJ ouderen en mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, meenemen op een riksja voor een tochtje naar buiten.

Beleidsplan samengevat

Bij de oprichting hebben we een aantal uitgangspunten vastgelegd om het initiatief tot een succes te maken. Onderstaand de belangrijkste punten van ons beleidsplan.

  1. Publiciteit geven aan het oprichten van de stichting middels social media
  2. Licentie aanvragen bij de moederorganisatie ‘Cycling Without Age’
  3. Middels een nieuwsbrief initiatieven informeren over stichting en samenwerking formaliseren;
  4. Inrichten en bijhouden van de (financiële) administratie;
  5. Sponsor strategie uitwerken en financiering vinden voor het kunnen uitvoeren van het beleidsplan;
  6. In werkgroepverband werken aan het verbeteren van de kwaliteit van te leveren diensten;
  7. Het zoeken naar een voor initiatieven passend en betaalbaar boekingssysteem waarmee ritjes kunnen worden gepland.

Voor inzage in het volledige beleidsplan klik hier – link-

Waar staan we nu 2021

Een deel van de bovenstaande punten uit het beleids-/actieplan is inmiddels uitgevoerd (oktober 2021). Op onze website  www.fietsenallejaren.nl  en facebook – https://www.facebook.com/fietsenallejaren – plaatsen we met enige regelmaat berichten over  activiteiten en mijlpalen.
Benieuwd naar onze activiteiten in het jaar 2021? Lees hier ons activiteiten jaarverslag van 2021.

Waar staan we nu 2023

De activiteiten die we in 2023 hebben ontwikkeld zijn terug te lezen in ons jaarverslag klik hier

Financiën

Een financiële verantwoording kan worden opgevraagd via  info@fietsenallejaren.nl.
In het opstartjaar 2021 lagen onze kosten rond de  5.000,- euro.

Contactgegevens

Postadres: Antoon van Elenstraat 76, 6217JN Maastricht
RSIN 862650148
KvK-nummer: 82909229
Telefoonnummer: 06 – 53 13 21 80
Emailadres: info@fietsenallejaren.nl
Bankrekening: NL39 ABNA0103826718

Per 1 april 2021 is de ANBI status toegekend door de belastingdienst.
Heeft u vragen hier over ivm een voorgenomen schenking, neem dan contact op met onze penningmeester Guus Menting.