Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In 2015 heeft de VN de agenda voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze internationaal gedragen agenda heeft als doel om wereldwijde uitdagingen aan te pakken die te maken hebben met armoede, ongelijkheid, klimaat en milieu, welvaart, vrede en rechtvaardigheid. Er wordt gewerkt aan 17 focusgebieden: de duurzame ontwikkelingsdoelen (ook wel Sustainable Development Goals of SDG’s genoemd).

Fietsen Alle Jaren wil een actieve rol spelen in het behalen van de doelen uit de agenda voor duurzame ontwikkeling. De internationale aanpak van Cycling Without Age is geworteld in de vijf uitgangspunten en gericht op specifieke targets van de doelen 3, 10 en 11. Ook als Fietsen Alle Jaren (FAJ) in Nederland zetten we ons in voor deze targets, met name 3.2, 10.2 en 11.2. Internationaal werkt Cycling Without Age ook aan 11.b. Hieronder leest u per uitgangspunt hoe FAJ en/of Cycling Without Age internationaal bijdraagt aan het behalen van de targets.

1. RUIMHARTIGHEID EN VRIENDELIJKHEID

Bij FAJ ligt ruimhartigheid ten grondslag aan alles wat we doen. We erkennen dat actieve vrijgevigheid en actieve vriendelijkheid waarden zijn die mensen helpen om gelukkig te zijn en verschillende generaties met elkaar te verbinden. De impact van FAJ is afgestemd op drie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN:

Ruimhartigheid bij FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 3: Goede gezondheid en welzijn. We richten ons op target 3.4 – mentale gezondheid en welzijn bevorderen. Door de riksjaritten bevorderen we het welzijn van de passagiers.

Ruimhartigheid in FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 10: ongelijkheid verminderen. We richten ons op target 10.2 – sociale inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd of handicap. We geven namelijk iedereen dezelfde kansen om sociaal betrokken te worden en deel te nemen aan FAJ.

Ruimhartigheid in FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 11: duurzame steden en gemeenschappen. We richten ons op target 11.2 – toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, met aandacht voor de behoeften van personen met een handicap en ouderen. We bevorderen namelijk het vrijwillig aanbieden van riksja’s voor ontspanningsdoeleinden voor ouderen en/of mensen met een beperking. Daarnaast richten we ons op target 11.b – het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie. Via FAJ bevorderen we namelijk zichtbaarheid en waardering van de ouderensector en mensen met een beperking voor besluitvormers in steden en gemeenschappen.

 

2. VEILIG EN RUSTIG FIETSEN

Veilig en rustig fietsen staat in contrast met de hoge snelheid van de huidige maatschappij. Door het rustige tempo van FAJ motiveren we onze vrijwilligers, passagiers en andere betrokkenen om rustiger te leven. Zo bereiken we een positief effect in de maatschappij. De impact van FAJ is afgestemd op drie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN:

Veilig en rustig fietsen bij FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 3: Goede gezondheid en welzijn. We richten ons op target 3.4 – mentale gezondheid en welzijn bevorderen, doordat we langzame, rustige activiteiten bevorderen. Daardoor zien mensen het belang in van focussen op details die anders onopgemerkt blijven door de vluchtigheid van de huidige manier van leven.

Veilig en rustig fietsen bij FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 10: ongelijkheid verminderen. We richten ons op target 10.2 – sociale inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd of handicap. We doen dit door ieders snelheid gelijk te maken aan de snelheid van ons belangrijkste vervoersmiddel, de fietsriksja.

Veilig en rustig fietsen bij FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 11: duurzame steden en gemeenschappen. We richten ons op target 11.2 – toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, met aandacht voor de behoeften van personen met een handicap en ouderen. We stimuleren onze namelijk om langzaam te rijden en zo de passagiers en piloten de kans te geven de ervaring van het riksjarijden nog beter te beleven. Daarnaast richten we ons op target 11.b – het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie. We gebruiken het momentum van FAJ om politiek en sociaal gezien serieus genomen te worden door lokale, regionale en globale besluitvormers.

3. VERHALEN DELEN

Bij FAJ is het delen van verhalen het middel om de passagiers, piloten en andere betrokkenen meer te laten zijn dan de som van de delen. We erkennen dat het delen van verhalen mensen uit alle generaties samenbrengt rondom de riksja(rit). De impact van FAJ is afgestemd op drie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN:

Verhalen delen dankzij FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 3: Goede gezondheid en welzijn. We richten ons op target 3.4 – mentale gezondheid en welzijn bevorderen, doordat we alle deelnemers een stem geven en naar hen luisteren. Dit triggert een sneeuwbaleffect in de fysieke en geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen, wat direct invloed heeft op onze samenleving.

Verhalen delen dankzij FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 10: ongelijkheid verminderen. We richten ons op target 10.2 – sociale inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd of handicap. We motiveren passagiers om hun verhalen te vertellen. Daardoor geven we iedereen die dat wil de gelegenheid om mee te doen in onze samenleving.

Verhalen delen dankzij FAJ draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 11: duurzame steden en gemeenschappen. We richten ons op target 11.2 – toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, met aandacht voor de behoeften van personen met een handicap en ouderen. We geven mensen namelijk een toegankelijk, veilig, betaalbaar en duurzaam middel, de fiets, om tijdens de rit passagiers de gelegenheid te geven hun verhalen te delen. Daarnaast richten we ons op target 11.b – het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie. We delen onze verhalen landelijk en lokaal via onze platformen, geven de verhalen waarde en dragen bij aan het overwegen van verhalen vertellen als een geïntegreerd beleid en een plan voor inclusiviteit.

4. CONTACT EN ONTMOETING

Onze droom bij FAJ is verbinding tussen mensen creëren. Door mensen gelegenheid te geven om in contact te komen met elkaar en verbinding te zoeken, versterken we verbondenheid in lokale, regionale en wereldwijde samenlevingen. De impact van FAJ is afgestemd op drie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN:

Contact en ontmoetingen door FAJ dragen bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 3: Goede gezondheid en welzijn. We richten ons op target 3.4 – mentale gezondheid en welzijn bevorderen, doordat we samenhang en verbondenheid binnen de samenleving vergroten, met de riksja als centraal verbindingspunt.

Contact en ontmoetingen door FAJ dragen bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 10: ongelijkheid verminderen. We richten ons op target 10.2 – sociale inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd of handicap. We moedigen passagiers en andere betrokkenen aan om anderen te ontmoeten en te verwelkomen in de lokale samenleving.

Contact en ontmoetingen door FAJ dragen bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 11: duurzame steden en gemeenschappen. We richten ons op target 11.2 – toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, met aandacht voor de behoeften van personen met een handicap en ouderen en target 11.b – het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie. We werken zo veel mogelijk samen met andere organisaties, partners en besluitvormers om fietsen te stimuleren. We gebruiken ons netwerk en breiden dit uit om ouderen en mensen met een beperking meer in beeld te brengen bij het bepalen van beleid en plannen voor het verbeteren van inclusiviteit.

5. ALLE LEEFTIJDEN

Alle Leeftijden houdt in dat we de sociale beperkingen van leeftijd en handicaps doorbreken. Leeftijd maakt bij ons niet uit; alle passagiers en betrokkenen plaatsen we op hetzelfde niveau. De impact van FAJ is afgestemd op drie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN:

Ons principe van Alle Leeftijden draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 3: Goede gezondheid en welzijn. We richten ons op target 3.4 – mentale gezondheid en welzijn bevorderen, doordat we mensen laten zien dat ze een belangrijk onderdeel van de samenleving zijn, ongeacht leeftijd of beperking. Dit draagt direct bij aan het voorkomen van eenzaamheid en depressie, en heeft een positieve invloed op geestelijke gezondheid.

Ons principe van Alle Leeftijden draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 10: ongelijkheid verminderen. We richten ons op target 10.2 – sociale inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd of handicap. Leeftijd speelt geen rol in onze activiteiten: iedereen mag meedoen met FAJ.

Ons principe van Alle Leeftijden draagt bij aan ontwikkelingsdoel (SDG) 11: duurzame steden en gemeenschappen. We richten ons op target 11.2 – toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, met aandacht voor de behoeften van personen met een handicap en ouderen, door passagiers en piloten een geschikte riksja te geven en samen met fabrikanten te werken aan verbetering van bestaande riksja’s. Daarnaast richten we ons op target 11.b – het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie. We maken lokale en regionale besluitvormers bewust van het feit dat ook ouderen en mensen met een beperking meegenomen moeten worden in besluitvorming.

Meer informatie over Fietsen Alle Jaren en onze uitgangspunten vind je hier.

Meer informatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vind je op de website sdgnederland.nl.