Over Fietsen Alle Jaren

Waar we vandaan komen

Fietsen Alle Jaren is in 2012 begonnen in Denemarken. Oprichter Ole Kassow wilde ouderen helpen om weer te fietsen, maar moest een oplossing verzinnen voor hun beperkte mobiliteit. Zijn antwoord was een fietsriksja waarmee hij gratis ritjes aanbood aan mensen uit het plaatselijke verzorgingshuis.

In 2014 werd de eerste stap naar Nederland gezet. De oprichter van het eerste Nederlandse initiatief (FAJ Nijmegen), Boi Huisman, woonde toen in Denemarken en maakte daar kennis met Fietsen Alle Jaren. Dit inspireerde hem om het project ook in Nederland op te zetten. Na een succesvolle start in Nijmegen werd ook de Fietsersbond betrokken. Sindsdien zijn vele nieuwe Nederlandse Fietsen Alle Jaren initiatieven gestart, met nu rond de vijftien actieve initiatieven.

Zelfstandige stichting

In april 2021 zijn we een zelfstandige stichting geworden. In het bestuur zitten enthousiaste vrijwilligers die ook in de afdelingen actief zijn. We zetten ons in om zó veel mogelijk de mensen weer de wind in de haren te laten voelen door een fijn riksja ritje. We hebben de licentie overgenomen en zijn nu de landelijke vertegenwoordiging van Cycling Whitout Age in Nederland. Hebben jullie interesse om je aan te sluiten? Wil je meer weten over Fietsen Alle Jaren? Stuur een mailtje naar info@fietsenallejaren.nl

Zie ook dit bericht van de Fietsersbond over onze verzelfstandiging.

Ons doel

Bij Fietsen Alle Jaren zetten vrijwilligers zich in voor hun medemensen. Zo kunnen mensen die kwetsbaar zijn en minder mobiel, toch actief deelnemen aan de samenleving en daarmee onderdeel blijven van de lokale gemeenschap.

Fietsen Alle Jaren biedt de doelgroep de mogelijkheid om (opnieuw) de stad en natuur op de fiets te ervaren en geeft deze mensen een kans om hun ervaringen te delen. Op die manier bouwen we een brug tussen generaties en tussen mensen met en zonder beperking, en versterken we het vertrouwen, het respect en het sociale cement in onze samenleving.

We willen dat Fietsen Alle Jaren voor iedereen beschikbaar is. Daarom bieden alle initiatieven hun ritten gratis aan. Een vrijwillige bijdrage geven voor een rit of doneren mag natuurlijk wel! Verschillende initiatieven hebben een ANBI-status. Dat staat dan vermeld op hun pagina(‘s) op deze website.

Doelgroep

Fietsen Alle Jaren is er voor mensen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig te fietsen. Dat zijn bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, of mensen met een (fysieke of mentale) beperking, zowel thuiswonend als wonend in een instelling.

Uitgangspunten

Fietsen Alle Jaren heeft vijf belangrijke uitgangspunten die niet alleen gelden voor onze Nederlandse initiatieven, maar over de hele wereld worden gedeeld door duizenden initiatieven in tientallen landen.

Ruimhartigheid en vriendelijkheid

Fietsen Alle Jaren is gebaseerd op generositeit: ruimhartigheid en vriendelijkheid. Een of twee ouderen worden in staat gesteld een fietstocht te maken. Het is een eenvoudige activiteit die iedereen kan doen.

Veilig en rustig fietsen

Veilig en rustig fietsen is een belangrijk principe en zorgt ervoor dat bestuurders door passagiers, voetgangers en andere weggebruikers gerespecteerd worden en dat iedereen Fietsen Alle Jaren als een positief initiatief ervaart. Met rustig fietsen ervaar je de omgeving beter en het biedt de mogelijkheid om te stoppen, een praatje aan te knopen en te delen met mensen die je langs de weg ontmoet.

 

Verhalen delen

Wanneer we ouder worden, verliezen we de mensen waarmee we onze herinneringen in ons leven konden delen en die onze verhalen kenden, en komen we soms meer en meer in een isolement te leven. Ouderen hebben zoveel waardevolle verhalen en ervaringen, die worden vergeten als we hen niet opzoeken en naar hen te luisteren. We vertellen verhalen, luisteren naar verhalen op de fiets en delen deze weer, mondeling of via sociale media. Bijvoorbeeld door interviews, een kort citaat, een beeld of een paar zinnen in een mail, een tweet of Facebookbericht.

Contact en ontmoeting

Fietsen Alle Jaren gaat over het aangaan van nieuwe contacten en ontmoeting: tussen oud en jong, tussen ouderen onderling, tussen bestuurders en de passagiers, medewerkers van welzijns- en zorgorganisaties en familieleden.

Alle leeftijden

Het leven houdt niet op als je ouder wordt of om andere redenen niet (meer) zelf in staat bent je zelfstandig te verplaatsen. Het leven ontvouwt zich op alle leeftijden, jong en oud, en kan zowel spannend, leuk, verdrietig, mooi en zinvol zijn. Fietsen Alle Jaren gaat over op een positieve manier leven met je beperkingen, en je bewust zijn van alle mogelijkheden die er zijn als je met de lokale gemeenschap kunt communiceren.

Fietsen Alle Jaren draagt bij aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de VN. Meer informatie over onze bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je op deze pagina.

Met de riksja de straat op

Fietsen Alle Jaren richt zich op het fietsen met riksja’s en streeft ernaar die zo vaak mogelijk te laten rijden. We willen ervoor zorgen dat kwetsbare mensen die zichzelf niet meer kunnen verplaatsen weer energie krijgen tijdens fietstochten met de riksja, samen met anderen. Daarmee vormt Fietsen Alle Jaren een uniek instrument om te revitaliseren en om samen een plezierige ervaring te hebben.