Privacyverklaring

De Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland (FAJ-N) verwerkt de verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je wat de stichting  met de gegevens doet. Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 31-05-2021. 

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de landelijke Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland, statutair gevestigd te Antoon van Elenstraat 76 te 6217 JN Maastricht. 

Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. De verklaring gaat  over de verwerking en het gebruik van gegevens die door jouw aan de landelijke stichting ter beschikking worden gesteld.

Gegevens die we opslaan

Bijzondere persoonsgegevens worden niet opgeslagen. De landelijke stichting slaat de volgende gegevens op:

 • NAWTE: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres van de aangewezen contactpersonen;
 • Financiële gegevens (IBAN, machtigingsnummer, gift historie en manier van betalen);
 • Identificatiegegevens (indien nodig, bijv. BSN-nummer voor periodieke schenkingen);

Hoe we je informeren over producten en diensten

De stichting kan jouw, los van de informatie op haar website, via gangbare media:  (bijvoorbeeld per e-mail, per digitale nieuwsbrief en formulieren, via sociale media of per telefoon) op de hoogte brengen van nieuws en (nieuwe) producten en diensten. 

Doeleinden van gegevensverwerking

De stichting Fietsen Alle Jaren Nederland verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het belangrijkste is onze administratie voor relaties. Hierin houden we bij wie onze relaties (o.a. initiatieven en donateurs) zijn, waar ze wonen en hun financiële gegevens. Daarnaast registreren we in dit systeem de gegevens van onze vrijwilligers en onze zakelijke relaties. In de toekomst registreren we in dit systeem ook onze nieuwsbriefabonnees. Deze gegevens gebruiken wij voor de administratie van het lidmaatschap, maar ook om je te informeren over onze activiteiten, de behaalde resultaten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals een giftverzoek. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

Je gegevens worden bewaard tot je aangeeft dat je deze wilt laten verwijderen. Verder worden gegevens verwijderd van een initiatief dat stopt met haar plaatselijke activiteiten. 

Beveiliging en uitwisseling

De stichting FAJ-N zorgt voor een passende beveiliging van de gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen medewerkers/vrijwilligers die vanuit hun functie gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie. Daarnaast zijn er lokale en regionale initiatieven die toegang hebben tot de administratie gegevens die ze zelf hebben aangeleverd.

De stichting  maakt gebruik van diverse leveranciers (verwerkers) voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • De website is gebouwd en wordt onderhouden door de globale moederorganisatie Cycling Without Age (CWA). Het inhoudelijk beheer ligt bij de stichting FAJ-N;
 • De websites wordt gehost via CWA gehost;
 • De administratie wordt bijgehouden door de stichting FAJ-N;
 • Digitale nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Hierin houden wij bij welke links worden aangeklikt en hoe vaak mails worden geopend. Deze informatie gebruiken we voor het optimaliseren van onze mailings. Lokale afdelingen gebruiken vergelijkbare software als MailChimp, La Posta en YMLP;
 • Reguliere post verzenden we via PostNL (NL);
 • Facebook, Instagram en Twitter worden beheerd door de stichting FAJ-N; 
 • Yammer (platform voor communicatie tussen initiatieven en leden van de fietsersbond) wordt beheerd door de fietsersbond;
 • Het ligt in de lijn der verwachting ook een YouTube kanaal te openen, waarvan het beheer bij de stichting FAJ-N zal komen;
 • De e-mail adressen info@fietsenallejaren.nl en fajlandelijk@gmail.com worden beheerd door de stichting FAJ-N;
 • Het boekingssysteem wordt gehost bij ionline.nl.
 • Het boekingssysteem wordt onderhouden door de firma Gravity.

Bezoek op de website

Wanneer de  website van FAJ-N wordt bezocht  of  diensten (zoals de het boekingssysteem) worden gebruikt, worden bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan je bezoek verzameld en geanalyseerd. Het gaat onder meer om frequentie van je bezoek, de zoekwoorden die je gebruikt , welke pagina’s je bezoekt en met welke browser je dit doet. We gebruiken deze gegevens om onze site te optimaliseren. We verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij je die zelf aan ons stuurt.

Bij het inzenden van een formulier wordt je IP-adres geregistreerd. Dit doen we om misbruik van de formulieren te voorkomen.

Cookies

De Stichting -site gebruikt drie soorten cookies, kleine tekstbestanden om voorkeuren te registreren:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn belangrijk voor de werking van de site. De site heeft ze nodig om te bepalen of je ingelogd bent en andere voorkeuren op te slaan.
 • Analytische cookies
  De stichting  gebruikt (zoals aangegeven in de vorige alinea) cookies om bezoekgegevens te analyseren. Dit doen we via Google Analytics. Deze gegevens gebruiken wij geanonimiseerd en kunnen niet herleid worden tot individuen.
 • Andere cookies en trackers
  De stichting  gebruikt ook cookies voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor tests en advertenties. Hiermee optimaliseren we onze websites en houden we bijvoorbeeld bij welke van onze ingekochte advertenties goed scoren. Daarnaast kun je cookies verwachten van diverse externe websites, zoals Facebook, YouTube en Twitter, omdat wij inhoud van hun site op die van ons hebben ingesloten.

Facebook

De Stichting FAJ-L Fietsersbond gebruikt Facebook uitsluitend voor haar publiciteit inspanningen. Zo is op onze website de zogenaamde Facebook Pixel geplaatst, een stukje code dat bijhoudt welke Facebook-gebruikers op onze website komen. Zo leren we onze bezoekers beter kennen en kunnen we (nieuwe) doelgroepen bepalen en ze betrekken bij de Fietsersbond. Deze data wordt niet gerelateerd aan individuele personen. 

Wijziging van deze verklaring

De stichting  kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging altijd wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. De meest actuele versie is te vinden op de website van de Stichting  Fietsen Alle Jaren Nederland: https://fietsenallejaren.nl/privacy.

Contact

Voor vragen over aanpassingen van de contactgegevens van de initiatieven, dan wel je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de secretaris van de stichting. Voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen kun je mailen met info@fietsenallejaren.nl.

Versie 31 mei 2021