Hoe kun je helpen om ‘Fietsen alle jaren’ tot een succes te maken?

 

1. Als initiatiefnemer
Je gaat samen met anderen in jouw woonplaats aan de slag om financiën te vinden om een project te starten, vrijwilligers te werven en te zorgen voor de nodige publiciteit om bekendheid te geven aan ‘Fietsen Alle Jaren’. Je kunt daarbij rekenen op ondersteuning vanuit de landelijke Fietsersbond. Mogelijke partners zijn de gemeente, de plaatselijke welzijnsorganisatie die zich richt op ouderenzorg en/of vrijwilligerswerk en natuurlijk de lokale afdelingen van de Fietsersbond en de ouderenbonden. Ook ga je op zoek naar een Rechtspersoon die het initiatief wil dragen, liefst een bestaande organisatie maar anders richt je er zelf een op (stichting/ vereniging).Er is een rechtspersoon nodig om te voorkomen dat vrijwilligers persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel of schade tijdens een ritje. Een rechtspersoon garandeert dat er een duidelijke partij is waarvoor de vrijwilliger zich inzet. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van een zorginstelling of een gemeente bij de riksja waardoor er betere borging van het project als er door wat voor reden vrijwilligers mochten uitvallen. Het vergroot het eigenaarschap van de betrokken instellingen als het ware.

2. Als riksjef

De riksjef is eigenlijk de plaatselijke coördinator van ‘Fietsen Alle Jaren’. Hij of zij organiseert de training van de bestuurders van de riksja’s, en de Fietsschool van de Fietsersbond voert deze uit. De belangrijkste taak is het tot stand brengen van een ‘match’ tussen een binnengekomen verzoek voor een rit met een vrijwilliger die op het gewenste tijdstip beschikbaar is. Ook de riksjefs krijgen ondersteuning vanuit de landelijke Fietsersbond en kunnen deelnemen aan bijeenkomsten om hun ervaringen uit te

3. Als bestuurder

De bestuurder is een vrijwilliger die regelmatig tijd heeft om er met de riksja en twee passagiers op uit te gaan, je kunt het tijdstip en de frequentie zelf bepalen. Ter geruststelling: de riksja is uitgerust met elektrische trapondersteuning! Voordat je begint, krijg je een training in het gebruik van de fiets en ook in het omgaan met de doelgroep van ‘Fietsen Alle Jaren’.

Meer weten? Hieronder kun je meer informatie downloaden en je kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Let op: startpakket in ontwikkeling
Het pakket dat nu wordt aangeboden door de Fietsersbond om nieuwe initiatieven te helpen opstarten is momenteel in ontwikkeling. In overleg met de lokale initiatieven wordt nagedacht over de samenwerking tussen de initiatieven en het landelijk bureau, wat gevolgen gaat hebben voor de prijs van de pakketten.

info FAJ kort 2018 (Pdf)
Hoe kun je meehelpen (Pdf)
Checklist bij opstart initiatief (Pdf)
Basispresentatie FAJ (Powerpoint)
Modelaanvraag lokale initiatieven 2018 (Word)