Overgewaaid uit Denemarken

Home FAJ Leeuwarden

Stichting Fietsen Alle Jaren Leeuwarden is onderdeel van de internationale beweging Cykling Uden Alder. In 2014 woonde Boi Huisman in Kopenhagen en daar maakte hij kennis met een bijzonder fietsinitiatief: Cykling Uden Alder. Hij neemt ouderen als passagier mee op een elektrisch ondersteunde fietsriksja, zodat zij meer van hun omgeving zien en de wind door de haren voelen.

Nijmegen 1e initiatief in Nederland
De blijdschap en dankbaarheid van de passagiers zijn groot en raken hem. Bij terugkomst in Nederland zet hij dit initiatief op in zijn eigen stad: Nijmegen. Daarmee is Nijmegen de eerste plaats in Nederland waar Fietsen Alle Jaren vorm krijgt als burgerinitiatief, waarbij ontmoeting, eenvoud en verbinding centraal staan.

Fietsersbond
Boi Huisman heeft dit project onder de aandacht gebracht van de Fietsersbond in Utrecht. De Fietsersbond heeft het Nederlandse Fietsen Alle Jaren uitgerold en zo kwam FAJ ook naar Fryslân. Albert van Dijk uit Leeuwarden heeft als actief Fietsersbondlid zijn schouders eronder gezet en we kunnen trots zijn op alle vrijwilligers die nu op vier riksja’s door de stad fietsen.

Stichting met vier riksja’s
Met subsidie van de provincie Fryslân en diverse andere instellingen hebben we Fietsen Alle Jaren kunnen uitbouwen tot nu vier riksja’s in de stad Leeuwarden. Sinds 2019 hebben we een eigen stichting.

Samenwerking Fietsersbond
Als initiatief werkte we samen met de Fietsersbond. Sind april 2021 is er een zelfstandige stichting Fietsen Alle Jaren Nederland met een bestuur van vrijwilligers.  Deze stichting is licentiehouder voor Nederland voor initiatieven gebaseerd op het Deense concept Cycling Without Age gevestigd in Kopenhagen. Er zijn ruim 15 steden in Nederland waar het initiatief Fietsen Alle Jaren is gestart. Bekijk het overzicht.