Gegevens van de stichting Fietsen Alle Jaren Maastricht

Stichting Fietsen Alle Jaren Maastricht

Sinds december 2019 is Fietsen Alle Jaren Maastricht (FAJM) een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij werken via de Fietsersbond samen met andere onafhankelijke stichtingen Fietsen Alle Jaren in Nederland.

Wie zijn wij?

De stichting Fietsen Alle Jaren Maastricht wordt geleid door drie bestuursleden:

Jos Huisman, voorzitter
Frits Hoff, penningmeester
Dennis Meens, secretaris

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk voor de stichting.

Onze doelstelling

Ons doel is vervoer van minder mobiele mensen (met name ouderen) m.b.v. een elektrisch aangedreven riksja en getrainde vrijwilligers. Het gaat om recreatie, niet om taxiritten.

Door een online boekingssysteem kunnen mensen gratis een ritje aanvragen in of buiten de stad. Door de ritten willen we zorgen dat mensen niet eenzaam worden, meer uit huis komen, en banden vormen met andere passagiers en onze vrijwilligers.

Ons beleidsplan samengevat

Bij onze oprichting hebben we een aantal dingen bepaald die wij wilden doen om ons initiatief tot een succes te maken. Onderstaand vind je de belangrijkste punten van ons beleidsplan.

  1. Marktonderzoek naar de behoefte aan gratis vervoer per riksja voor minder mobiele mensen
  2. Informatie-inwinning bij de Fietsersbond en aanmelding bij landelijk netwerk Fietsen Alle Jaren
  3. Publiciteit geven aan dit lokale initiatief middels media en social media
  4. Werving van piloten (dit zijn onze vrijwillige bestuurders)
  5. Oprichten van een stichting met driekoppig bestuur, inschrijving bij KvK en bank
  6. Aanmelding bij Belastingen als ANBI
  7. Inrichting en bijhouden van de administratie
  8. Financiering regelen middels subsidies en sponsoren
  9. Testen van riksja’s en aankoop van het beste model
  10. Training van piloten

Waar staan we nu?

Een groot deel van de bovenstaande punten uit het beleidsplan zijn inmiddels (januari 2020) uitgevoerd. Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig berichten over onze activiteiten en mijlpalen.

Financiën

Een financiële verantwoording kan worden opgevraagd via fajmaastricht@gmail.com. In ons eerste jaar lagen onze kosten rond de 15.000,- euro.

Onze gegevens

Antoon van Elenstraat 76
6217JN Maastricht
Telefoonnummer: 0653132180
Emailadres: fajmaastricht@gmail.com
Website: www.fietsenallejaren.nl/maastricht
RSIN: 860874126
KvK-nummer: 77018184