Waar we fietsen

Terug

Alle mensen uit de regio kunnen ons benaderen voor een ritje op de riksja. Mail hier voor naar: fajwestelijkemijnstreek@gmail.com

We rijden oa voor Vivantes

Vivantes is een ouderenzorgorganisatie met negen verpleeghuislocaties in Geleen, Stein, Beek, Urmond en Elsloo. Ouder worden doe je samen! “Vivantes is er voor kwetsbare ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Hun voorzieningen en faciliteiten bieden een veilige en prettige omgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen leven. Ook indien u geconfronteerd wordt met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij woont men ofwel in één van de negen verpleeghuizen, ofwel in een zorgwoning naast één van deze verpleeghuislocaties. De zorg is altijd persoonsgericht. De aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat men zelf nog kan; alleen of samen met de naasten. Vivantes is er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

We werken ook samen met De Brug
De Brug is een organisatie die zich inzet voor het verbinden van mensen in Sittard-Geleen, Beek, Stein en voormalig Schinnen. Dit gebeurt door de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers en/of door het in contact brengen van mensen met dezelfde hulpvraag. Concreet gaat het om persoonlijke ondersteuning en het stimuleren van mensen om zolang als mogelijk zelfstandig mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. De Brug is gericht op het aanbieden van gezelschap (maatjes), dementie en palliatieve zorg.