“Fietsen Alle Jaren” per 16 maart 2017 ook in Vlaardingen actief

“Fietsen Alle Jaren” gaat over het aangaan van nieuwe contacten en ontmoeting: tussen oud en jong, tussen ouderen onderling, tussen passagiers en de bestuurders, medewerkers van welzijns-, en zorgorganisaties en familieleden.

Op donderdag 16 maart wordt, in het buurtcafé van Argos Zorggroep – Zorgcentrum Soenda, het startschot gegeven voor het project “Fietsen Alle Jaren” (FAJ). Dit bijzondere fiets initiatief heeft zijn oorsprong in Kopenhagen onder “Cycling Uden Alden”, internationaal bekend onder “Cycling Without Age”.

De doelgroep van “Fietsen Alle Jaren” zijn ouderen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig te fietsen. Hieronder zijn begrepen kwetsbare ouderen, mensen met een (fysieke of mentale) beperking, zowel thuiswonend als wonend in een instelling. Zij worden uitgenodigd om als passagier mee te rijden op een 3 persoons riksja fiets, zodat zij meer van hun omgeving zien en de wind door hun haren voelen.

Iedereen heeft toch recht op wind door zijn haar ?

Op herinneringen die opkomen als je langs bekende plekken fietst of een mijmerende gedachte wanneer je door de natuur gaat zoals het groen in de Broekpolder en het groen in de Zuidbuurt. Die gedachten zijn uniek en horen bij ons.

Wij staan pas aan het begin van dit project en verwachten dat “Fietsen Alle Jaren” een groot succes gaat worden in Vlaardingen. In het laatste kwartaal van 2016 hebben wij enige proefritjes gemaakt en de reacties waren geweldig. Vooral de interacties tussen de passagiers en de bestuurder bleken bindende factoren. Blijdschap en dankbaarheid waren groot.

Ook willen wij hierbij even stilstaan bij het aspect van de wederkerigheid.

Het project is véél meer dan het verlenen van een dienst in de vorm van een fietstocht aan een ouderen. De riksjabestuurders zullen het ervaren als een verrijking en dan gaat het om meer dan een vrolijk gezicht en een vriendelijk bedankje na afloop. Het delen in de herinneringen van de passagiers, in hun verhalen, is ook voor de bestuurder een bijzondere ervaring. Wellicht gevolgd door een vrijblijvende uitnodiging om deel te nemen aan het kwetsbare sociale netwerk van de cliënt.

Concreet wilt de Fietsersbond bereiken dat in 2 jaar tijd, over heel Nederland, 15.000 ouderen één of meer ritten hebben gemaakt met één van de 200 riksja’s, bestuurd door één van de 1000 vrijwilligers (familie, beweegmaatjes, kennissen). In het Vlaardingse en omgeving schatten wij dit op 400 – 450 ritten per jaar en actief of op de achtergrond beschikbaar een team van minimaal 20 beweegmaatjes.

Heeft u belangstelling als deelnemer, inzet als beweegmaatje neem dan contact op met Stichting VIB, Zuidbuurt 89, 3132 KA Vlaardingen.

e: Vlaardingen@FietsenAlleJaren.nl of e: Info@StichtingVIB.nl t: +31 (0)10-435 2534

One thought on ““Fietsen Alle Jaren” per 16 maart 2017 ook in Vlaardingen actief

  1. L.S. Ik woon in de flat van de Meerpaal in de Holy.komt u daar ook, of is het de bedoeling, dat ik naar ’n ander opstappunt kom?Uw antwoord verwachtend
    Thea Gorissen. Tel. 0104744396

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *