Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân

Home FAJ Leeuwarden

Sinds maart 2019 is Fietsen Alle Jaren in Leeuwarden verder gegaan als een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting bestaat uit een groep vrijwilligers die de riksja bestuurt en minder mobiele mensen graag meeneemt voor een ritje. Even naar de oude buurt, lekker naar het Leeuwarder bos of Lekkum. Je zegt het maar en wij fietsen met je ernaartoe.

Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân
We zijn een ANBI stichting.
KvK-nummer: 74416510 | RSIN-nummer 859888629
NL71 TRIO 0320568822 t.n.v. Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân
Website: https://fietsenallejaren.nl/stichting-fietsen-alle-jaren-fryslan/
Mailadres:Leeuwarden@fietsenallejaren.nl

Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân (FAJF) is door de belastingdienst
per 01 januari 2020 erkend als ANBI stichting. (Algemeen Nut Beogende Instelling)

ANBI-informatie

De Stichting FAJF als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft voordelen voor ons en voor donateurs. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De volledige gegevens van de stichting FAJF vind je hieronder:

Naam
Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân

Doelstelling
De stichting FAJF heeft als doel:

a. ouderen en mensen met een beperking in contact brengen met
anderen, zoals buurtbewoners, medewerkers van een woonzorgcentrum, wijkcentrum en/of buurthuis, sponsoren/begunstigers, mantelzorgers, en passanten, teneinde hun geestelijk- en sociaal-emotioneel welzijn en gevoel te verbeteren.

b. het bevorderen van en het opkomen voor de belangen van fietsers van alle leeftijden;

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van met name fietsactiviteiten middels riksja’s met
    begeleiding, voor vorenstaande doelgroep;
  • het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan
    het doel bevorderlijk kunnen zijn;
  • samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk
    gebied als dat van de stichting werkzaam zijn;
  • alle andere wettige middelen.

RSIN/fiscaal nummer
859888629

Contactgegevens
Mannagras 24
8935 RV Leeuwarden
Mailadres: Leeuwarden@fietsenallejaren.nl

Bestuurssamenstelling
Albert van Dijk, voorzitter
Kees Mourits, penningmeester
Tjerk van Altena, secretaris

Wij ontvangen geen beloning voor ons bestuurswerk voor de stichting.

Beleidsplan en rapportage 2022 – 2023

Activiteiten verslag 2022

Beleidsplan 2022-2026

Staat van baten en lasten 2023

Balans 2023

Andere documenten

Bezoldiging
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

IedereenFietst

Het project IedereenFietst is één van de fietsprojecten van de stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân. De stichting heeft als doelstelling om fietsen op welke manier ook mogelijk te maken voor jong en oud. Jong zoals in het project IedereenFietst, waar we willen dat alle kinderen over een fiets kunnen beschikken. Oud zoals in het project Fietsen alle Jaren, waarbij we ouderen die niet meer kunnen fietsen het gevoel van de wind door het haar willen laten beleven. We nemen ze mee op de riksja of rolstoelfiets.

Aanmelden fiets

Doneer een Fiets, op de site van de ANWB kunt u de fiets aanmelden.
Vrijwilligers komen hem thuis ophalen,