Zelfstandig

We zijn verheugd en trots op de oprichting van de nieuwe, zelfstandige stichting Fietsen Alle Jaren Nederland! Een bijzondere mijlpaal die door een enthousiaste groep vrijwilligers en met medewerking van de Fietsersbond, binnen korte tijd bereikt kon worden.  Het dagelijks bestuur telt momenteel vijf leden die vrijwillig een dag(deel) per week aandacht en tijd besteden aan de opbouw van deze nieuwe stichting FAJ. Naast het dagelijks bestuur is er een flexibele schil van direct betrokken vrijwilligers die deels al betrokken waren bij het onderzoeken van de mogelijkheden om zelfstandig verder te gaan. Het bestuur zal de komende tijd in nauw contact met deze “klankbordgroep” de eerste stappen gaan zetten.  Belangrijke vraag zal zijn hoe we lokale initiatieven het beste kunnen ondersteunen en hoe we deze initiatieven aan ons kunnen binden want: samen sterk!

Wij verheugen ons erop om gezamenlijk inhoud en vorm te geven aan een actieve stichting die groeit en bloeit! Ook kijken we er enorm naar uit om, in de loop van dit jaar als we weer bijeen kunnen komen, de grote groep zeer betrokken vrijwilligers weer te ontmoeten en elkaar te inspireren.

De Fietsersbond heeft, in afstemming met het bestuur, een Persbericht opgesteld. U kunt het volledige bericht hier lezen.

Het bestuur van de Stichting Fietsen Alle Jaren Nederland