Donatie en sponsoring

Terug

FAJ Maastricht draait volledig op sponsoring en fondsenwerving, zonder winstoogmerk. Het enige doel van FAJ is het aanbieden van fietsritten aan inwoners van de regio die zelf niet meer kunnen fietsen.

FAJ wordt volledig gerund door    onbezoldigde vrijwilligers; de riksjapiloten (getrainde bestuurders) en de riksjefs (coördinatoren). Het streven is om alle ritten gratis aan te bieden.

Wilt u een vrijwillige bijdrage leveren dan kunt u uw donatie overmaken naar rekeningnummer   NL70 RBRB 0787 7017 26 o.v.v. bijdrage t.b.v.  Fietsen Alle Jaren Maastricht. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de activiteiten van onze stichting.

Donatie en sponsoring

Alvast heel veel dank voor uw gift of donatie!

FAJ Maastricht heeft de ANBI-status (RSIN  Informatie Nummer (RSIN) 860874126

KvK-nummer: 77018184. Dus doneren is voor u fiscaal aantrekkelijk!

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/

ANBI

Wilt u meer mogelijk maken? Dan verwelkomen wij u graag als sponsor met een vermelding op onze site.

Vraag naar alle mogelijkheden via fajmaastricht@gmail.com  o.v.v. sponsoring of donatie.

Wil je meer weten over de stichting Fietsen Alle Jaren Maastricht? Hier vind je verdere gegevens, zoals de doelstelling, bestuursleden en beleidsplan en financieel overzicht.